Český cement

Jsme světový koncern s vysokou odpovědností

Výrobce

Akciová společnost Lafarge Cement patří mezi renomované výrobce stavebních materiálů na českém i německém trhu. Závod v Čížkovicích je jednou z průmyslových dominant Českého středohoří, je situován 4 km západně od Lovosic, zhruba 70 km na severozápad od Prahy a přibližně 30 km od německých hranic, v blízkosti Drážďan. Linka na výrobu cementu disponuje rotační pecí, pětistupňovým výměníkem s kalcinačním kanálem, jedním kulovým a jedním horizontálním válcovým mlýnem na mletí cementu. Kvalitní vápenec se nyní těží v historicky čtvrtém lomu vzdáleném 3 km od výrobního závodu. Vápencové ložisko Úpohlavy-Chotěšov má mocnost až 8 m. Lom je jámového typu, povrchová těžba probíhá v několika etážích, surovina je do cementárny dopravována ekologicky – pásovými dopravníky.

Díky soustavným investicím do technologie a zařízení Lafarge Cement, a.s. splňuje mezinárodní kritéria BAT (best available technologies, tj. nejlepší dostupné technologie) a také proto může např. využívat vysoký poměr alternativních paliv.

Kontaktujte nás.

Zajímá nás každý Váš názor!

Kontaktujte nás

Na Vaše dotazy rádi odpovíme.

Adresa

Lafarge Cement, a.s.
411 12 Čížkovice 27

Telefon/Fax

Tel.: +420 416 577 111

Fax: +420 416 577 600