Český cement

Special Plus

Special Plus CEM I 42,5 R

Portlandský cement je vyráběn v souladu s harmonizovanou normou ČSN EN 197-1 ed. 2 Cement – Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro obecné použití. Portlandský cement je hydraulické pojivo, které se vyrábí mletím portlandského slínku se síranem vápenatým, doplňujícími složkami a přísadami. Balený portlandský cement CEM I 42,5 R je na trh dodáván pod obchodním označením Special Plus.

Vlastnosti:

  • rychlý nárůst počátečních pevností
  • rychlý a vysoký vývin hydratačního tepla
  • vysoké dlouhodobé pevnosti

Možnosti použití:

  • výroba betonu dle ČSN EN 206-1
  • výroba vyztužených a předepjatých betonů
  • výroba samozhutnitelných, vysokohodnotných a dalších speciálních betonů
  • drobná i velká prefabrikace
  • výroba malt, suchých maltových směsí a přípravků obsahujících cement

Kontaktujte nás.

Zajímá nás každý Váš názor!

Kontaktujte nás

Na Vaše dotazy rádi odpovíme.

Adresa

Lafarge Cement, a.s.
411 12 Čížkovice 27

Telefon/Fax

Tel.: +420 416 577 111

Fax: +420 416 577 600