Český cement

Multibat Plus

Multibat Plus

Multibat Plus je maltovinové pojivo určené pro staveništní přípravu malt pro zdění a omítání. Je certifikován dle ČSN EN 413-1 jako cement pro zdění MC 5. Je to maltovinové pojivo, které se vyrábí mletím portlandského slínku se síranem vápenatým a dalšími složkami a přísadami, které upravují výsledné vlastnosti připravovaných malt.
Plně nahrazuje cement a vápno při přípravě malt.

Možnosti použití:

  • příprava malt pro zdění
  • příprava malt pro jádrové vnitřní i vnější omítky

Kontaktujte nás.

Zajímá nás každý Váš názor!

Kontaktujte nás

Na Vaše dotazy rádi odpovíme.

Adresa

Lafarge Cement, a.s.
411 12 Čížkovice 27

Telefon/Fax

Tel.: +420 416 577 111

Fax: +420 416 577 600