Český cement

Ekologie je u nás na prvním místě

Ekologie

Ekologie a respekt k životnímu prostředí se prolíná celým naším podnikáním. Od těžby suroviny, která je z lomu do podniku dopravována ekologicky – pásovým dopravníkem až po schopnost využívat v naší technologii odpady a tím pomáhat řešit celospolečenský problém.
Výroba Českého čížkovického cementu nabízí průmyslové řešení pro recyklaci nerostných surovin (např. nedopalu z výroby vápna)  a využití energie z odpadů v jediném průmyslovém procesu: ve výrobě cementu. Kromě vyrobeného produktu je výsledkem i to, že 100% odpadu je zužitkováno, aniž by vznikaly další zbytky, které by vyžadovaly další skládkování.
A to vše za plnění přísných emisních limitů a norem k ochraně životního prostředí.

Výhody našeho řešení pro likvidaci odpadů:

  • poskytuje praktickou, nákladově efektivní a ekologickou alternativu ke skládkování a tradičnímu spalování
  • dochází k dokonalému spálení: vysoká teplota (> 1.450 °C) a dlouhá doba zdržení spalin zajišťují úplné zničení nebezpečných organických sloučenin
  • popel se stává součástí slínku – materiálové využití
  • šetří se tím  fosilní paliva pro budoucí využití

Kontaktujte nás.

Zajímá nás každý Váš názor!

Kontaktujte nás

Na Vaše dotazy rádi odpovíme.

Adresa

Lafarge Cement, a.s.
411 12 Čížkovice 27

Telefon/Fax

Tel.: +420 416 577 111

Fax: +420 416 577 600